19.05.2015

Nový spot pre Vitis Pezinok natočili študenti

18. mája sa v priestoroch kina Film Europe v Pisztoryho paláci uskutočnil 1. ročník  Vitis Film Festivalu 2015, ktorý organizuje spoločnosť Vitis Pezinok.  Cieľom podujatia bolo ukázať divákom súťažné diela mladých talentovaných autorov, ktorí sa uchádzali o víťazstvo v súťaži o vytvorenie TV spotu pre vína z radu Vitis Galéria.

Spoločnosť Vitis Pezinok už dlhodobo podporuje mladých slovenských umelcov prostredníctvom projektu Vitis Galéria – súťaže o tri najlepšie diela, ktoré každý rok zdobia etikety ich vín. Tento projekt spoločnosť na jeseň 2014 rozšírila vyhlásením súťaže  o vytvorenie TV spotu pre vína Vitis Galéria. Tri víťazné spoty ako aj ostatné prihlásené diela mohli návštevníci vidieť počas festivalu. Do súťaže sa so svojimi dielami prihlásilo deväť tvorivých tímov –  študentov filmových  odborov alebo absolventov, ktorí predstavili svoje práce na profesionálnej úrovni. „Výrobu vína považujeme za umenie, je preto prirodzené, že sa spájame práve s umením. Našou snahou je podporovať mladých a talentovaných umelcov na Slovensku aj prostredníctvom projektu, akým je Vitis Festival,“ uviedol Ing. Miroslav Tkáč, konateľ spoločnosti. Garantom projektu je doc. Mgr. art. Maroš Šlapeta, ArtD., pedagóg VŠMU.

Vzhľadom k vysokej kvalite jednotlivých prihlásených diel mala porota náročnú úlohu vybrať víťaza. Autormi víťazného spotu sú Marián Tesák, Nick Kollár a Tomáš Balák, študenti FTF VŠMU. Na druhom mieste sa umiestnili návrhy autorov Daniela Kisa, študenta Ateliéru zvukovej skladby FTF VŠMU s Martinom Šopincom a Slava Turaneca, študenta Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU, ktorý ako jediný súťažiaci vytvoril animovaný spot. Tímy obdržali honorár na podporu rozvíjania ich talentu, pričom víťazný spot je vysielaný ako TV reklama.

Spoty si môžete pozrieť na stránke www.vitisfestival.sk