Leto s Vitisom

Ako hrať

Paleta
 1. 1
  Zakúp si v termíne od 1. 7. do 31. 8. 2019 fľašu vína Vitis Galéria ľubovoľnej odrody.
 2. 2
  Pokladničný doklad potvrdzujúci nákup zaregistruj na www.vitis.sk.
 3. 3
  Každý týždeň vyhraj 3 x kartón vína Vitis Galéria a zároveň hráš o hlavnú výhru 1 x paletu vína Vitis Galéria.
 4. 4
  Uschovanie pokladničného dokladu a jeho predloženie v čitateľnej podobe je základnou podmienkou odovzdania ceny v prípade výhry.